0183 – 73 07 14 info@321start.nl

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het (woord)merk en het logo van 321Start!, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij BOERplay, Jufjuf en Uitgeverij Zwijsen (hierna tezamen aangeduid als: “321Start!”). 321Start! behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij 321Start. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 321Start! is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan 321Start!).

321Start!