0183 – 73 07 14 info@321start.nl

Klaar voor de start!

321Start! is een compleet bewegend leren-lespakket voor het primair onderwijs voor op het schoolplein. Kinderen doen niets liever dan lekker buiten spelen en actief spel is voor hen dan ook dé manier om te leren. Bewegend leren is dé ultieme leervorm. Hoe leuk is het om de lesmethodiek die kinderen in de klas krijgen aangeboden, ook op het schoolplein door te vertalen? Door buiten actief bezig te zijn met de lesstof, wordt het brein in beweging gezet en blijft de lesstof letterlijk beter hangen. Daarnaast heeft het positief effect op de aandacht en concentratie van leerlingen. Bewegend leren dus! Met 321Start! zijn kinderen actief bezig met de lesstof. Dit bewegend leren programma is ontwikkeld in samenwerking met en door leerkrachten. Het ondersteunt de kerndoelen van het primair onderwijs, stimuleert cognitieve functies, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Integreer nu eenvoudig bewegend leren in je dagelijkse lesprogramma!

321Start! is methode-onafhankelijk en bestaat uit 6 spelaanleidingen voor op het schoolplein, 3 mappen met complete lessen voor de leerkracht, materiaalkaarten waarmee de les gegeven kan worden en een workshop zodat bewegend leren direct geïmplementeerd wordt in de school.

Er is zoveel te ontdekken, er is zoveel te leren… 321Start! en beweeg je wijs!

Waarom Bewegend Leren

– Brengt het brein in beweging
– Ervaren + beleven = betere verwerking van informatie
– Zorgt voor betere concentratie in de klas
– Stimuleert cognitieve functies
– Draagt bij aan eigenwaarde & zelfvertrouwen
– Zorgt voor betere leerprestaties
– Is breed inzetbaar voor zowel onder- / midden- als bovenbouw

Wijs met je plein!

Wil je vrijblijvend advies over de inrichting van je schoolplein? Vul dan hier het formulier in.

321Start! Lespakket

Het bewegend leren 321Start! pakket is speciaal ontwikkeld voor kinderen om via fysieke beweging te leren. De combinatie van lesbrieven, ondersteunt met bijpassende spelaanleidingen, zorgt voor concrete doorvertaling van de lesstof van binnen naar buiten. Het pakket bestaat uit 6 spelaanleidingen, 3 werkvormen per spelaanleiding, 3 leerdoelen per werkvorm (1x onderbouw, 1x middenbouw en 1x bovenbouw). In totaal maar liefst 54 manieren om op een veelzijdige en verrassende manier buiten bewegend te leren!

Door lessen bewegend toe te passen op het schoolplein, ontstaat een dynamisch spel tussen theoretische stof en inzicht door beweging. Leren door te bewegen! Bewegen, sociale interactie, samenwerken, ontdekken, beleven, inzicht en ervaren maken dat kinderen de lessen beter begrijpen en toe kunnen passen. Het beter begrijpen stimuleert kinderen in hun nieuwsgierigheid om meer te willen leren.

Door leren en bewegen op slimme wijze aan elkaar te koppelen blijft leren leuk en wordt lesgeven een feestje! Dit zorgt impliciet voor betere leerprestaties, ofwel betere kansen voor ieder kind.

Het 321Start!-lespakket is:
• compleet en kant-en-klaar
• methode-onafhankelijk
• flexibel en laagdrempelig
• voor alle groepen en alle vakgebieden
• aandacht voor de totale ontwikkeling: motorisch,
sociaal-emotioneel en cognitief
• buiten spelen én leren
• plezier voor leerkracht en leerling!

54 manieren om veelzijdig & verrassend te leren

321Start! is een compleet (buiten)lesprogramma voor het primair onderwijs, die de lesstof van binnen letterlijk naar buiten haalt en bijdraagt aan de leerprestaties en ontwikkeling van kinderen. Bij aanschaf van het 321Start! lespakket ontvang je:

Het 321Start!-lespakket bestaat uit:
• 6 spelaanleidingen voor op het schoolplein
• 3 mappen met complete lessen voor:
   ▸ onderbouw (groep 1 en 2)
   ▸ middenbouw (groep 3 t/m 5)
   ▸ bovenbouw (groep 6 t/m 8)
• een workshop om 321Start! goed te kunnen implementeren

Start vandaag nog met dit complete lespakket en breng leren door bewegen tot leven! Door leren en bewegen op slimme wijze te combineren blijft leren leuk en wordt lesgeven een feestje!

Nieuws

Springprikkel

Springprikkel

De 321start! springprikkel is een evenwichtsbalk die op het schoolplein wordt geplaatst. Aan weerszijden van de balk worden gekleurde stippen op het plein aangebracht. Door de combinatie van een evenwichtsbalk met gekleurde stippen kan de springprikkel voor verschillende lessen ingezet worden. Zo is hij bij uitstek geschikt voor multiple choice vragen.

Lees meer
Van traditionele lesdag naar dynamische schooldag

Van traditionele lesdag naar dynamische schooldag

Bewegen wordt steeds belangrijker. Niet alleen na schooltijd, maar ook onder schooltijd zoals tijdens de gymlessen en de pauzes, wordt hier meer en meer aandacht aan besteed. Niet voor niets is de beweegnorm vanaf dit schooljaar aangepast. Zitten is inmiddels...

Lees meer
Slalomleren

Slalomleren

Bewegend leren wordt de nieuwe norm worden op de Nederlandse basisscholen. Een van de vaste spelaanleidingen uit het 321Start! lespakket is het slalomleren.

Lees meer

Samenwerking

321Start! is een samenwerking tussen uitgeverij Zwijsen, JufJuf en BOERplay.  Dit bewegend leren lespakket is tot stand gekomen in samenwerking met en door leerkrachten en ondersteunt verschillende kerndoelen van het primair onderwijs, stimuleert cognitieve functies, motoriek en de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

321Start!